Здраствена психологија со психодијагностика

750.00 ден со ДДВ

Здраствена психологија е гранка на психологијата која ги изучува, формулира и систематизира психичките феномени, коишто произлегуваат од здраствена практика. Психодијагностика е психолошка гранка која во рамки на клиничката психологија и невропсихијатријата.

Шифра: 978608468931 Категорија: