За докажувањето доказите и доказните средства во казнената постапка

800.00 ден 650.00 ден со ДДВ

Трнувајќи од сфаќањето дека прибирањето на доказите и доказните средства и нивната употреба ја прави суштината на казнената постапка – нејзиното остварување, во согласност со принципите на процесната правда, праведноста, утврдувањето на правната вистина и гарантирањето на процесната положба на учесниците во казнената постапка, пред се на осомниченото, односно обвинетото лице, систематиката ја приспособува во согласност со целите што сака да ги оствари преку овој обемен труд.

Категорија: