Методика на наставата по психологија

350.00 ден со ДДВ

Претставениот труд кој е предмет на рецензирање „Методика на наставата по психологија“ од професор Ѓорѓина Ќимова претставува една заокружена целина на теоретските контури и апликативноста на методиката на наставата по психологија.


Природно наставната и научна дејност на авторката на трудот и нејзиното искуство води до создавање на едно вакво дело, кое во својот скелет интегрира солидни теоретски нишки на методиката на наставата по училишниот предмет психологија, проткаени со синтеза на доброто традиционално и новото современо во наставата по психологија во образовниот процес. Обработката станува уште посовршена со практичните примери на артикулации на наставни часови на студенти, менторирани под инструкции на авторката, кои претставуваат едновремено индикатор на успешноста на веќе завршените студенти за интенализираното знаење од оваа област, а од друга страна, пример и пат за идните психолози кои ќе се навлезат во сферата на образованието и тука ќе ја аплицираат психологијата.

Категорија: