Интернационален менаџмент

700.00 ден 490.00 ден со ДДВ

Се наоѓаме во ера на глобализација и интерназионализација на светот на компаниите,каде што предоминантно значење за нивниот успех има моќта на знаењето и развојот на талентирани,глобални менаџери.Традиционалниот менаџмент парадигма,фокусирана за продуктивноста и ефикасноста,била дизајнирана за економиите на 2о век.

Категорија: