Економските интереси на поединецот и карактеристики на нивната реализација во современата економија

650.00 ден 400.00 ден со ДДВ

Економијата го разгледува човекот како дел од единствениот систем на социјално-економските односи анализирајќи го системот на заемни врски меѓу луѓето и откривајќи ги зголемените мотиви за нивно однесуввање.Соодветно,ако психологијата го разгледува човекот одвнатре концентрирајќи се на одделни насоки на поединецот,тогаш економската теорија му приоѓа на човекот од страна на неговите надворешни врски.Таа не го смета како свој предмет одделно земениот поединец,туку само поединецот кој е внедрен во системот на општествени,пред се економски односи.

Категорија: