Базична методологија на научно истражување

750.00 ден со ДДВ

Патот на методологијата на научно истражување е сложен и прецизен, што вообичаено предизвикува отпор за совладување на истиот. Со интенција оваа проблематика да се доближи на еден едноставен начин и на разбирливо ниво, создаден е трудот кој ќе им служи на студентите и на почетниците истражувачи за стекнување на една солидна база од методологијата, која понатаму ќе треба постојано да ја наградуваат.

Шифра: 978-608-4689-40-9 Категорија: